Tietotekniikan suuntaavat opinnot, 15 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Suuntaavat opinnot

Yhteyshenkilö

Pekka Verho

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tietotekniikan perusteoriat ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Ohjelmistotekniikka 30 op
Tietoliikennetekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op I  
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat 5 op II  
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet 5 op I  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään kaksi opintojaksoa

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019