Sähkötekniikan suuntaavat opinnot, 15 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Suuntaavat opinnot

Yhteyshenkilö

Pekka Verho

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkötekniikan perusteoriat ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Power Electronics 30 op
Sähköenergiatekniikka 30 op
Tietoliikennetekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-10100 Piiriteoria 5 op I  
DEE-11011 Sähköenergiajärjestelmät 5 op II  
ELT-20101 Elektroniikan perusteet 5 op I  
Yhteensä 15 op  

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019