Materiaalitekniikan suuntaavat opinnot, 15 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Suuntaavat opinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Tikkanen

Osaamistavoitteet

- Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee materiaalitekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 5 op I  
MOL-11240 Polymeerifysiikka 5 op II  
MOL-11450 Johdatus materiaaliopin laboratoriotöihin 5 op II  
Yhteensä 15 op  

Päivittäjä: Lassila Jenni, 22.02.2019