Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan suuntaavat opinnot, 10 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Suuntaavat opinnot

Yhteyshenkilö

Anne Kallioniemi, Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- - Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot sekä suunaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.
- Opiskelija ymmärtää perusteet kahdelta eri bioteknologian ja/tai biolääketieteen tekniikan alalta.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 35 op

Sisältö

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Esitietovaatimukset aineopintokokonaisuuksiin: Bio- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden tulee valita opintojakso YHTTAY-22040 Molekyylibiologia. Biolääketieteen tekniikan opiskelijoiden tulee valita opintojakso BMT-70116 Tissue Engineering Basics, mikäli he valitsevat painotukseksi Biomateriaalit ja kudostkenologia. Biolääketieteen tekniikan opiskelijoiden tulee valita opintojaks BMT-1211 Mittaus B, mikäli he valitsevat painotukseksi Biolääketieteen laitteet ja järjestelmät.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BMT-1211 Mittaus B 5 op 1   II  
BMT-70116 Tissue Engineering Basics 5 op 1   II  
YHTTAY-22040 Molekyylibiologia 5 op 1   II  
YHTTAY-22201 Bioinformatiikka 5 op 1   II  

1. Valittava 2 opintojaksoa. Valitaan kaksi opintojaksoa.

Päivittäjä: Väisänen Outi, 25.08.2019