Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja pedagogiset opinnot

Yhteyshenkilö

Hanna Lehtelä, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Opettajankoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on valmistuttuaan laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus opettajan työhön erilaisissa oppilaitoksissa ja eri koulutusasteilla. Opettajan on osattava toimia siten, että hän ottaa huomioon opiskelijoiden tarpeet ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset.

Sisältö

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuden tarjoaa Tampereen yliopisto. Sen sisältö on opettajan pedagogiset opinnot, joka sisältää kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja aineenopettajajan aineopinnot 35 op. Lukuvuodesta 17-18 alkaen suoritukset kirjataan liukuvilla TRE-koodeilla, jotka pitää muokata HOPSiin opintojakso kerrallaan. Mikäli sinulla on esimerkiksi aiemmin suoritettuja opintoja, ne voidaan kirjata koodille YHTTAY-30301. Voit HOPSin suunnitteluvaiheessa käyttää opintojaksoa YHTTAY-30300 kokonaisuuden sisältönä. Päivitä HOPSiin suoritukset, kun opinnot on suoritettu.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
YHTTAY-30300 Opettajan pedagogiset opinnot 60-70 op IV  
YHTTAY-30301 Opettajan pedagogisia opintoja 1-70 op IV  

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot voidaan suorittaa Tampereen yliopistossa tai muissa opettajan pedagogisia opintoja antavissa yksiköissä. Tampereen yliopiston opettajan pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja kasvatustieteen aineopinnoista (35 op).

Pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen ja niihin pääsyn edellytyksenä on soveltuvuuskokeen läpäisy. Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen opiskelija voi osallistua soveltuvuuskokeeseen ensimmäisenä läsnäolokeväänään tai siinä vaiheessa, kun hänellä on vähintään 50 opintopistettä yhdessä opetettavassa aineessa ja hän haluaa suorittaa opinnot seuraavana lukuvuotena. Tekniikan alan ja kasvatustieteiden välisen sopimuksen mukaiseen opettajan pedagogisten opintojen kiintiöön on etusija niillä opiskelijoilla, jotka on opiskelijavalinnassa valittu tekniikan ja luonnontieteiden TkK-ohjelman teknis-luonnontieteelliseen opintosuuntaan. Hakuohjeet ja vaatimukset opetettavien aineiden laajuuksista ennen pedagogisten aineopintojen aloittamista ohjeistetaan erikseen.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 05.08.2019