Yhdyskuntasuunnittelun syventävät opinnot, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Ark. syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Panu Lehtovuori, Juho Rajaniemi

Osaamistavoitteet

- Yhdyskuntasuunnittelun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
-suunnitella kestävää, toimivaa, viihtyisää ja taiteellisesti korkeatasoista kaupunkitilaa ja -rakennetta
-neuvotella ja toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
-tunnistaa kaupunkitilan ja -mittakaavan merkityksen ja osaa käyttää eri mittakaavatasoja suunnitteluprosessissa
-hahmottaa kaupunkimuutoksen ja suunnittelun ajalliset ulottuvuudet ja osaa ottaa ne suunnittelussa huomioon
-hallita tärkeimmät yhdyskuntasuunnittelun analyysimetodit ja osaa tehdä analyysejä suunnittelun pohjaksi
-hallita suunnittelujärjestelmän rakenteen ja peruspiirteet sekä osaa tarkastella sitä kriittisesti
-tunnistaa erilaiset yhteiskunnalliset diskurssit ja yhdyskuntasuunnittelun sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset reunaehdot

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Arkkitehdin tutkinnon diplomityö 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-04233 Yhdyskuntasuunnittelun teoria II 5 op IV  
ARK-05146 Writing Architecture 5 op V  
ARK-05236 Urban Planning and Design V 10 op V  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-04146 Seminar in Architecture 5 op IV  
ARK-04231 Kaupunki kertomuksena 5 op IV  
ARK-04232 Yhdyskuntasuunnittelun simulointi 5 op IV  
ARK-04243 Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset 5 op IV  
ARK-05231 Maisemasuunnittelu 5 op V  
ARK-05237 Urban Analyses 5 op V  
ARK-05246 Sustainable Architecture 5 op V  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 16.08.2019