General Studies in Architecture, MSc, 40 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Arch Intermediate Studies

Yhteyshenkilö

Olli-Paavo Koponen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
-perustella valitsemansa ratkaisut ja esittää ja vakuuttaa ne kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti selkeästi eri tekniikoita hyödyntäen
-kehittää itseään ja ottaa vastuun omasta ammattitaidosta
-käyttää aktiivisesti vuorovaikutus-, kieli- ja verkostoitumistaitoja monialaisissa ja monikulttuurisissa yhteisöissä
-suunnitella innovatiivisesti esteettiset, tekniset, tilalliset ja toiminnalliset vaatimukset täyttäviä turvallisia, vastuullisia ja esteettömiä rakennettuja ympäristöjä
-tulkita asiakkaiden, käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeita ja suunnitella ratkaisuja talouden, määräysten, aikataulujen, ilmaston, ammattietiikan, kestävän rakentamisen, estetiikan ja tekniikan asettamissa puitteissa
-kehittää ja soveltaa erilaisia vastuullisia ratkaisumalleja itsenäisesti ja luovasti mittakaavasta riippumatta ottaen huomioon ihmisen ja ympäristön välisen suhteen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-04116 Management of Built Heritage 10 op IV  
ARK-04126 Architectural Design V 10 op IV  
ARK-04127 Architectural Design VI 10 op IV  
ARK-04136 Urban Planning and Design IV 10 op IV  
Yhteensä 40 op  

Täydentävät opintojaksot

Courses are only selected, if taking part in Sustainable Architecture Degree Programme.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-04246 Introduction to Architecture Studies II 1-2 op IV  
KIE-10016 Starting Finnish 3 op IV  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 27.08.2019