Yrittäjyys ja innovointi, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Ulla Saari

Osaamistavoitteet

- Osaa käyttää ja soveltaa erilaisia ideointimenetelmiä
- Osaa laatia liiketoimintasuunnitelman
- Tunnistaa yrittäjyyden mukanaan tuomat mahdollisuudet ja riskit
- Tuntee kasvu- ja asiantuntijayrittäjyyteen liittyviä ongelmia ja osaa kehittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja
- Tuntee teknisen luovuuden merkityksen ja osaa kehittää omaa luovuuttaan
- Ymmärtää yrittäjyyden merkitys uravaihtoehtona

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen 5 op IV  
TTA-15170 Kasvuyritysten ekosysteemit 5 op IV  
TTA-65076 Turning Technology into Business: Commercialization and Business Model Development 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää kampusten yhteisen Yrittäjyys-opintokokonaisuuden opintojaksoja. Henkilökohtaisen opintokokonaisuuden lomake palautetaan tuotantotalouden opintosuunnittelijalle.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
BMT-85006 Demola Project Work 5-10 op
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito 3-5 op
KIE-08107 Intercultural Workplace 2-3 op
PLA-55106 Knowledge Management 5 op
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op
TLO-32011 Tietointensiivinen palvelutoiminta 5 op
TLO-35021 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut 5 op
TLO-35247 Data and Software Business 5 op
TRT-25506 Challenge Based Innovation Project Course 10 op
TRT-26606 SCIL: Smart Campus Innovation Lab 5 op
TST-01606 Demola Project Work 5-10 op
TTA-15126 Directed Study in Industrial Management 2-8 op
TTA-15136 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TTA-15146 Project Work in Industrial Management 5-8 op
TTA-15151 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso 1-6 op
TTA-72021 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 5 op
TTI-55007 Demola Project Works 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on suunnattu kaikille yrittäjyydestä ja innovoinnista kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 16.10.2019