Uusiutuva energiajärjestelmä muuttuvassa yhteiskunnassa, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pertti Järventausta

Osaamistavoitteet

- Energiajärjestelmä on suuren murroksen kohteena. Samalla sähköenergian merkitys, myös globaalisti, kasvaa koko ajan yhteiskuntien kehittyessä, päästöjä vähennettäessä ja energiatehokkuutta parannettaessa. Tulevaisuuden älykäs energiajärjestelmä on energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen energiamarkkinan mahdollistaja ja tapa hyödyntää täysimääräisesti uusiutuvaa energiaa. Samalla energiajärjestelmä on koko yhteiskunnan näkökulmasta kriittinen infrastruktuuri, jonka merkitys nykyisessä tietointensiivisessä toimintaympäristössä on keskeinen.

Opintokokonaisuus käsittää kaikille pakollisen johdantokurssin ja yhdeksän vaihtoehtoista opintojaksoa, joissa tarkastellaan älykkäitä sähköverkkoja ja uusiutuvaa energiaa, sähkömarkkinoita, energiataloutta, rakennettua ympäristöä, ympäristöhallintaa, energiaturvallisuutta, kansainvälistä ja Suomen energiapolitiikkaa sekä kansalaisia energian kuluttajina.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa monitieteinen ja -tasoinen kokonaiskuva energiajärjestelmästä ja siinä tapahtuvista transitioista yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa kansainvälinen ja kansallinen toimintaympäristö ovat nopeassa muutoksessa. Tavoitteena on luoda opiskelijalla laaja-alaista ymmärrystä energiajärjestelmän kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä erilaisista yhteiskunnallisista ja teknologisista näkökulmista täydentämään opiskelijan varsinaisessa pääaineessa syntyvää osaamista. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella energiajärjestelmää sekä tekniikan, talouden että politiikan näkökulmista käsin siten, että hän pystyy jäsentämään energiajärjestelmässä tapahtuvia muutoksia globaalilta makrotasolta kuluttaja-kansalaisiin saakka.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
YHTTAY-25000 Johdatus energiajärjestelmiin 5 op III  
Yhteensä 5 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuden laajuus on 25 - 50 op, ja vähintään 10 op on suoritettava muussa kuin omassa tiedekunnassa. Opintokokonaisuuden opintojaksoille ei ole esitietovaatimuksia.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet
DEE-23030 Sähkömarkkinat 5 op
DEE-23216 Introduction to Smart Grids and Renewable Energy 5 op
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet 5 op
KEB-43500 Energiatalous 5 op
YHTTAMK-25010 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja elinkaaritalous 5 op
YHTTAY-25010 Ympäristöhallinnan muutos 5 op
YHTTAY-25026 Global Risks and Environmental Security 5 op
YHTTAY-25030 Kansainvälinen energiapolitiikka 5 op
YHTTAY-25040 Suomen energiapolitiikka 5 op
YHTTAY-25050 Kuluttajakansalaisen vaikutusmahdollisuudet energiapolitiikassa 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuudessa vähintään 10 op on suoritettava muussa kuin omassa tiedekunnassa. Kokonaisuus sopii sivuaineeksi kandi- tai DI-tutkintoon.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Bodström Sari, 12.09.2019