Turvallisuustekniikka, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan riskien hallintaan ja antaa valmiudet hallita teknisten järjestelmien ja organisaatioiden riskejä.
Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida tuotantoon, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaaroja.
Opiskelija osaa turvallisuustekniikan perusteet ja ymmärtää turvallisuustekniikan merkityksen yksilön, organisaation ja ympäristön toiminnalle.
Opiskelija ymmärtää esimiehen, työntekijän ja suunnittelijan vastuut ja tehtävät yrityksen HSEQ -toiminnan (terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu) kehittämisessä.
Opiskelija osaa estää onnettomuuksia ja pienentää vahinkoja sekä lisätä tuotannon ja muun toiminnan kokonaisturvallisuutta.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Turvallisuustekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-83010 Riskienhallinta 5 op III  
TTA-83020 Turvallisuusjohtaminen 5 op III  
TTA-83030 Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät 5 op III  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
ASE-7610 Automaation turvallisuus 5 op
BMT-61500 Terveysteknologia 5 op
MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet 5 op
TLO-22100 Kestävä ja turvallinen liikennejärjestelmä 5 op
TTA-72012 Laatujohtaminen 5 op

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 16.10.2019