Tuotantotalous, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yrityksen toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja seurannan perusmenetelmiä.
- Opiskelija osaa ryhmän jäsenenä toteuttaa tuotantotalouteen liittyvän tavoitteellisen toimeksiannon.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-32010 Johdon laskentatoimi 5 op II  
TTA-52021 B2B-Markkinointi 5 op II  
TTA-62011 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen 5 op II  
TTA-62037 Strategic Management 5 op III  
TTA-72031 Toiminnanohjaus 5 op II  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-45010 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat 5 op III  
TTA-72012 Laatujohtaminen 5 op III  
TTA-72021 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 5 op III  
TTA-83010 Riskienhallinta 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu ainoastaan tuotantotalouden opintosuunnan opiskelijoille. Muut opiskelijat voivat suorittaa Teollisuustalous A- ja B-kokonaisuudet vapaasti valittavina kokonaisuuksina tutkinnoissaan.

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 20.11.2019