Tuotantojärjestelmät ja -verkostot, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Minna Lanz, Eric Coatanea

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot suoritettuaan opiskelija tunnistaa tuotantojärjestelmien suunnittelun osa-alueet, sekä soveltaa ja vertailla digitaalisen valmistuksen menetelmiä ja ohjelmistoja eri tarkoituksiin ja tavoitteisiin. Tuotantojärjestelmien suunnittelua, kehitystä ja ohjausta käsittelevät opintojaksot antavat perusosaamisen tuotannon mittaukseen, arviointiin ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen kappaletavarateollisuudessa. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää tuotannonohjauksen perusperiaatteet, ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Opiskelija saa valmiudet toimia omassa asiantuntijaroolissaan osana kestävään liiketoimintaan tähtäävää organisaatiota.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-51601 Tuotannonohjaus 5 op IV  
MEI-53000 Tuotantojärjestelmien suunnittelu 5 op IV  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MEI-19006 Advanced Project Work 5 op IV  
MEI-19107 Changing Subject Course on Mechanical Engineering and Industrial Systems 5 op IV  
MEI-46001 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto 5 op III  
MEI-46801 Suunnittelutyön johtaminen 5 op 1 IV  
MEI-50601 Kestävä tuotanto 5 op IV  
MEI-51401 Tuotantoverkostot 5 op IV  
MEI-52000 Valmistusmenetelmät 1 5 op IV  
MEI-56006 Production Automation Planning 5 op 1 IV  
MEI-62006 Introduction to Industrial Internet 5 op IV  

1. Suositellaan ainoastaan DI-vaiheen sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

Kokonaisuus on suositeltu sisällytettäväksi di-tutkinnon tekniseksi sivuaineeksi.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Nylund Hasse, 02.11.2019