Tuotanto ja tuotekehitys, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Tero Juuti, Minna Lanz

Osaamistavoitteet

- Tuotannon ja tuotekehityksen aineopinnot opiskellut saa valmiudet syventäviin opintoihin opintokokonaisuuksissa tuotantotekniikka ja -automaatio sekä koneensuunnittelu ja tuotekehitys.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys 5 op III  
MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan 5 op II  
MEI-50601 Kestävä tuotanto 5 op III  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-01101 Mallinnus ja dokumentointi 5 op I  
MEI-40500 Koneensuunnittelu ja CAD-mallinnuksen perusteet 5 op III  
MEI-40611 Koneensuunnittelun metodiikat 5 op II  

Lisätiedot

Kokonaisuus on suositeltu sisällytettäväksi kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Juuti Tero, 19.08.2019