Tietoliikennetekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Mikko Valkama, Markku Renfors

Osaamistavoitteet

- Sujuvat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet ovat hyvin olennainen osa koko yhteiskuntaa. Digitalisaation edetessä tietoliikenteen merkitys kasvaa yhä entisestään, kattaen monimuotoisen henkilökohtaisen viestinnän lisäksi mm. teollisuuden tuotantoprosessien automaation, ohjauksen ja valvonnan. Suuria megatrendejä alalla lähivuosina ovat 5. sukupolven mobiiliverkot (5G verkot), esineiden Internet (Internet-of-Things, IoT) ja teollinen Internet. Tämän sivuaineen avulla muodostat hyvän yleiskuvan tietoliikennealan perusteknologioista, pystyt seuraamaan alan keskustelua ja myös opiskelemaan alan syvällisempää tietämystä jatkossa.

Sivuainekokonaisuus antaa perustiedot langattoman ja langallisen tiedonsiirron menetelmien sekä niiden varaan rakentuvien verkkotekniikoiden ja digitaalisten tietoverkkojen alueilta, sekä valmiudet seurata alan kehitystä ja merkitystä yhteiskunnan ja erilaisten teollisten toimialojen kannalta.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Communication Systems and Networks 30 op
Communication Systems and Networks 50 op
Wireless Communications 50 op
Wireless Communications 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Suositeltava vuosikurssi -tiedot ovat viitteellisiä, ajateltu lähinnä pääaineopiskelijoiden kannalta joten sivuaineopiskelijat voivat hyödyntää tietoja soveltuvasti. Kurssista ELT-40002 on tarjolla myös englanninkielinen rinnakkaisversio joka soveltuu yhtä hyvin.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet 5 op II  
Yhteensä 5 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava listatuista kursseista vähintään kaksi; Suositeltava vuosikurssi -tiedot ovat viitteellisiä, ajateltu lähinnä pääaineopiskelijoiden kannalta. Kursseista ELT-41200 ja ELT-51103 on tarjolla myös englanninkieliset versiot jotka toki soveltuvat yhtä hyvin.

Valittava vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-41200 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op III  
ELT-51103 Tietoverkkotekniikat I 5 op II  
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet 5 op II  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään 20 op:n laajuuteen, mutta enemmänkin voi valita :)

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen 5 op I  
ELT-41308 Communication Theory 5 op III  
ELT-41500 Tietoliikenne-elektroniikan työkurssi 3-6 op III  
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan 5 op III  
ELT-41826 Micro Electronics I 5 op III  
ELT-43106 Multicarrier and Multiantenna Techniques 5 op III  
ELT-43407 5G Mobile Communications 5 op  
ELT-43457 Internet-of-Things Wireless Communications 5 op  
ELT-46006 Introduction to Satellite Positioning 5 op III  
ELT-47436 Antennas I 5 op III  
ELT-51002 Tietoverkkojen laboratoriotyöt I 5 op II  
ELT-51108 Computer Networking I 5 op II  
ELT-53108 Computer Networking II 5 op III  
TIE-30406 Network Security 5 op III  

Lisätiedot

Tämä opintokokonaisuus on tarkoitettu lähinnä muiden tiedekuntien opiskelijoille mutta periaatteessa kyllä valittavissa kaikille

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019