Tietoliikennetekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Mikko Valkama, Markku Renfors

Osaamistavoitteet

- Sujuvat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet ovat hyvin olennainen osa koko yhteiskuntaa. Digitalisaation edetessä tietoliikenteen ja digitaalisten tietoverkkojen merkitys kasvaa yhä entisestään, kattaen monimuotoisen henkilökohtaisen viestinnän lisäksi mm. teollisuuden tuotantoprosessien automaation, ohjauksen ja valvonnan, sekä lopulta kaikkien palveluiden ja tuotantoprosessien digitalisoitumisen. Suuria megatrendejä alalla lähivuosina yleisen digitalisaatiokehityksen ohella ovat 5. sukupolven mobiiliverkot (5G verkot), esineiden Internet (Internet-of-Things, IoT) ja teollinen Internet.

Tämän aineopintokokonaisuuden avulla muodostat hyvän yleiskuvan tietoliikennealan perusteknologioista ja digitaalisista tietoverkoista, ja samalla avaat ovet alan syventävien opintojen suuntaan. Tietoliikennealan ja tietoverkkojen syvällistä asiantuntemusta tarvitsevat mm. verkko-operaattorit, laitevalmistavat, verkkotoimittajat, siruvalmistajat ja erinäiset viranomaistahot, sekä yhä useammin myös mm. logistiikkaan, teolliseen valmistukseen ja erilaisiin palveluketjuihin ja palvelutuotantoon erikoistuneet yritykset. Sopivasti painotettuna tämä aineopintokokonaisuus mahdollistaa myös tietoturva-alan syventävät opinnot.

Aineopintokokonaisuus antaa (1) laaja-alaiset perustiedot langattoman ja langallisen tiedonsiirron menetelmien sekä niiden varaan rakentuvien digitaalisten tietoverkkojen ja tietoturvallisuuden alueilta, (2) valmiudet seurata alan kehitystä ja ymmärtää muita tekniikoita alan kannalta sekä alustavat valmiudet toimia ammatillisissa tehtävissä alalla, ja (3) sopivasti painotettuna esitiedot mm. seuraaviin syventäviin opintokokonaisuuksiin: Communication Systems and Networks, Wireless Communications ja Tietoturvallisuus (Data Security).

Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös täydentämään muille automaatio-/tieto-/sähkötekniikan aloille painottuvia opintoja.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Sähkötekniikan suuntaavat opinnot 15 op Suositeltava Aineopintokokonaisuuden suorittaminen tulisi aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo 2. vuoden keväällä, perusopintojen ja suuntaavien opintojen loppuun saattamisen rinnalla.
Tietotekniikan suuntaavat opinnot 15 op Suositeltava Aineopintokokonaisuuden suorittaminen tulisi aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo 2. vuoden keväällä, perusopintojen ja suuntaavien opintojen loppuun saattamisen rinnalla.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Communication Systems and Networks 30 op
Communication Systems and Networks 50 op
Wireless Communications 50 op
Wireless Communications 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet (tai vastaava Englanninkielinen opintojakso ELT-40007) antaa tarvittavat taustatiedot pakollisten kurssien opiskeluun.

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ELT-41200 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op 1 III  
ELT-41308 Communication Theory 5 op III  
ELT-51103 Tietoverkkotekniikat I 5 op 2 II  
Yhteensä 15 op    

1. ELT-41200 voi tarvittaessa korvata englanninkielisellä vastaavalla kurssilla ELT-41206
2. ELT-51103 voi tarvittaessa korvata englanninkielisellä vastaavalla kurssilla ELT-51108

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

ELT-10050 Kandidaatintyöseminaari on pakollinen, mikäli kokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö. Täydennetään 30 op laajuuteen ottaen tarvittaessa huomioon mm. DI-tutkinnon pääaineen esitietovaatimukset. Jos opintojaksosta löytyy sekä suomenkielinen että englanninkielinen versio, kumpi tahansa käy. Esimerkiksi ELT-51007 Networking Laboratory I voi korvata kurssin ELT-51002 Tietoverkkojen laboratoriotyöt I. Tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelman sivuainelukijat voivat opiskella kokonaisuuden 20op laajuisena. Opintojaksojen valinnalla kokonaisuutta voi suunnata esim. seuraaviin osaamis-suuntiin: (1) langattomat järjestelmät ja niiden tiedonsiirtoteknologiat, (2) suurtaajuus (RF) tekniikat ja mikro-elektroniikka, tai (3) tietoverkkotekniikat ja tietoturva

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-10050 Kandidaatintyöseminaari 0 op III  
ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit 5 op III  
ELT-41500 Tietoliikenne-elektroniikan työkurssi 3-6 op III  
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan 5 op III  
ELT-41826 Micro Electronics I 5 op III  
ELT-41836 Micro Electronics II 5 op III  
ELT-43008 Digital Communication 5 op III  
ELT-43106 Multicarrier and Multiantenna Techniques 5 op III  
ELT-43407 5G Mobile Communications 5 op III  
ELT-43457 Internet-of-Things Wireless Communications 5 op III  
ELT-45007 Radio Propagation in Wireless Networks 5 op III  
ELT-45107 RF Equipment for Wireless Networks 5 op III  
ELT-46006 Introduction to Satellite Positioning 5 op III  
ELT-47436 Antennas I 5 op III  
ELT-51002 Tietoverkkojen laboratoriotyöt I 5 op II  
ELT-53108 Computer Networking II 5 op III  
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet 5 op II  
TIE-30406 Network Security 5 op III  
TIE-31106 Cryptography Engineering 5 op III  
TIE-50100 Digitaalisuunnittelu 5 op III  

Lisätiedot

Tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelman sivuainelukijat voivat opiskella kokonaisuuden 20op laajuisena.

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019