Tietojohtaminen, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Hellsten, Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
·         Ymmärtää tietointensiivisen liiketoiminnan ja tietointensiivisten prosessien keskeiset toimintaperiaatteet ja menestystekijät
·         Osaa etsiä ja käyttää tietointensiiviseen liiketoimintaan ja siihen liittyvään tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvää tietoa
·         Osaa ryhmän jäsenenä toteuttaa tietointensiiviseen liiketoimintaan liittyvän tavoitteellisen toimeksiannon.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op II  
TLO-32011 Tietointensiivinen palvelutoiminta 5 op II  
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen 5 op II  
TTA-32010 Johdon laskentatoimi 5 op II  
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet 5 op II  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op II  
TLO-22001 Liikennejärjestelmän analyysi 5 op II  
TLO-32426 Basics for Business Data Analytics 5 op  
TTA-52021 B2B-Markkinointi 5 op II  
TTA-62011 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen 5 op II  
TTA-72012 Laatujohtaminen 5 op II  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu ainoastaan pakolliseksi aineopintokokonaisuudeksi tietojohtamisen opintosuunnan opiskelijoille.

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 02.12.2019