Tietojärjestelmät, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Hellsten, Samuli Pekkola

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää tiedon hallinnan sekä tietojärjestelmien periaatteita sekä tunnistaa tietojohtamisen soveltamismahdollisuuksia
- Opiskelija ymmärtää, että tietoa voi tarkastella teknisestä, taloudellisesta ja inhimillisestä näkökulmasta
- Osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä ja tietojohtamisessa

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet sisällytetään johonkin toiseen opintokokonaisuuteen, täydennä aineopintokokonaisuus vaadittuun laajuuteen täydentävien opintojaksojen listasta.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet 5 op III  
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen 5 op III  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

TLO-35200 ja TLO-35206 vastaavat toisiaan

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op  
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta 5 op III  
TLO-35201 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen 5 op  
TLO-35237 Information Security Management 5 op  
TLO-35247 Data and Software Business 5 op  
TLO-35257 Data and Information Management 5 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019