Tiedonhallinta, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Hellsten, Nina Helander

Osaamistavoitteet

- Kykenee tiedon tuottamiseen päätöksenteon tueksi
- Opiskelija ymmärtää tiedon sekä tiedon hallinnan periaatteita sekä tunnistaa tietojohtamisen soveltamismahdollisuuksia
- Opiskelija ymmärtää, että tietoa voi tarkastella teknisestä, taloudellisesta ja inhimillisestä näkökulmasta

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet sisällytetään johonkin toiseen opintokokonaisuuteen, täydennä aineopintokokonaisuus vaadittuun laajuuteen täydentävien opintojaksojen listasta.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet 5 op II  
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op II  
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta 5 op II  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-32011 Tietointensiivinen palvelutoiminta 5 op II  
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen 5 op II  
TLO-35021 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut 5 op II  
TLO-35061 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen 5 op II  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019