Teollisuustalous A, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa määritellä teollisuustalouden keskeiset käsitteet ja muodostaa kokonaiskuvan yritysten reaali- ja rahaprosesseista erilaisissa yritysorganisaatioissa.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Teollisuustalous B 30 op

Sisältö

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 15 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-31011 Yrityksen talous 5 op III  
TTA-52021 B2B-Markkinointi 5 op III  
TTA-62011 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen 5 op III  
TTA-72031 Toiminnanohjaus 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-21011 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 5 op III  
TTA-62037 Strategic Management 5 op III  
TTA-71011 Projektinhallinta 5 op III  
TTA-72012 Laatujohtaminen 5 op III  

Lisätiedot

Kaikki kysymykset opinto-oppaan kokonaisuudesta toimitetaan tuotantotalouden opintosuunnittelijalle.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 07.10.2019