Talonrakentaminen, 40 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Matti Pentti

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa mekaniikan analyysi- ja ratkaisumenetelmiä tavanomaisissa kantavissa talorakenteissa
- esitellä tavanomaiset perustus-, runko- ja vaipparakenteiden rakenneratkaisut sekä niissä käytettäviä materiaaleja
- muodostaa rakennemallin, määrittää kuormitukset ja mitoittaa tavanomaisia teräsbetoni-, teräs- ja puurunkoja sekä perustusrakenteita
- selittää maan lujuuden määrittämisen periaatteet ja tukiseinien mitoitusperiaatteet sekä laskea maanpaineet, anturan painuman ja stabiliteetin
- suunnitella rakennusfysikaalisesti oikein toimivia ja pitkäikäisiä rakenteita tavanomaisissa tapauksissa
- määritellä betonin keskeiset ominaisuudet ja selittää niihin vaikuttavat tekijät sekä esitellä tavanomaiset betonointimenetelmät ja laadunvarmistuksen
- valita rakennushankkeelle perustellusti toteutusmuodon, muodostaa hankeorganisaation ja laatia karkean hankeaikataulun
- soveltaa rakennuttamisen pääperiaatteita tavanomaisissa rakennushankkeissa
- kuvailla tyypilliset talotekniikan järjestelmät
- soveltaa kandidaatintyön edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Rakennesuunnittelu 40 op
Rakennustuotanto 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-12000 Rakennustekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
RAK-22111 Maamekaniikka 5 op III  
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet 5 op III  
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5 op III  
RAK-32201 Betonitekniikka 5 op II  
RAK-32501 Rakennusfysiikan perusteet 5 op III  
RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka 5 op III  
RAK-52212 Rakennuttaminen 5 op III  
RAK-52410 Talotekniikan perusteet 5 op III  
Yhteensä 40 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus antaa pohjatiedot rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon syventäville opintokokonaisuuksille.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019