Ohjelmistotekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Kari Systä

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa toimia ohjelmistoprojektissa asiakkaana.
- Opiskelija pystyy määrittelemään, suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan pienimuotoisia ohjelmistoja.
- Opiskelija pystyy toimimaan ohjelmistoprojektin toteuttamisessa ryhmänjäsenenä.
- Opiskelija saavuttaa yleissivistävän tason ohjelmoinnin käsitteistä ja periaatteista.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Tietotekniikan suuntaavat opinnot 15 op Pakollinen

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Ohjelmistotuotanto 50 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Robotics 30 op
Software Engineering - Web & Cloud 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-02500 Rinnakkaisuus 5 op II  
TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet 5 op II  
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op II  
TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu 5 op III  
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet 5 op II  
Yhteensä 25 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Kandidaatintyöseminaari on pakollinen, mikäli kokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-10100 Tietotekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  

Täydentävät opintojaksot

Kokonaisuus voidaan suorittaa tutkintoa täydentävinä opintoina eli ns. sivuaineena suorittamalla moduulin 4 pakollista kurssia, jolloin laajuudeksi tulee 20 op. TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet ja YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet -jaksoista tulee tässä tapauksesta suorittaa ainakin toinen. Aineopintoina laajuus on 30 op.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-21107 Software Engineering Methodologies 5 op III  
TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 5 op III  
TIE-22201 Tietokantojen suunnittelu 5 op III  
TIE-23516 Basic Web Applications 5 op III  
TIE-23546 Cloud Platforms 5 op III  
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet 5 op II  

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka on tärkeänä osana suuressa osaa tekniikan eri alojen sovelluksia. Tämän takia ohjelmistotekniikan aineopintoihin sopii rinnalle mikä tahansa tekniikan alan opintokokonaisuus.

Päivittäjä: Torikka Mari, 18.03.2019