Myynnin johtaminen ja kehittäminen, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine, Jouni Lyly-Yrjänäinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää ammattitaitoisen myynnin merkityksen sekä yrityksen kasvun että kannattavuuden turvaamisessa. Opiskelija hallitsee myyntiprosesseihin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä myynnin kehittämiseen liittyvissä käytännön tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiakasarvon merkityksen ja osaa soveltaa tietämystään myyntiargumenttien rakentamisessa niin neuvotteluprosessissa kuin myös myyntimateriaalin rakentamisessa Lisäksi opiskelija tuntee myynnin kehittämiseen, johtamiseen ja mittaamiseen liittyviä ajankohtaisia trendejä sekä tietää keskeiset tavat kehittää omaa ja organisaationsa myyntiosaamista.

Esitietovaatimukset

Hervannan kampuksen piskelijoille suositellaan, että teollisuustalouden perusteet olisi suoritettu ennen kokonaisuutta. ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Huom! "Ei opeteta lukuvuonna 2019-2020" näkyy kaikkien Hervannan kampuksen ulkopuolisten opintojaksojen kohdalla tällä hetkellä. Opetusta kyllä on - se tulee vain etsiä ko. korkeakoulun puolelta.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-52030 Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen? 5 op III  
Yhteensä 5 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Huom! "Ei opeteta lukuvuonna 2019-2020" näkyy kaikkien Hervannan kampuksen ulkopuolisten opintojaksojen kohdalla tällä hetkellä. Opetusta kyllä on - se tulee vain etsiä ko. korkeakoulun puolelta.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-52021 B2B-Markkinointi 5 op II  
YHTTAMK-32060 B2B myyntiosaaminen 5 op III  
YHTTAY-64010 Moniulotteinen markkinointi 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

Huom! "Ei opeteta lukuvuonna 2019-2020" näkyy kaikkien Hervannan kampuksen ulkopuolisten opintojaksojen kohdalla tällä hetkellä. Opetusta kyllä on - se tulee vain etsiä ko. korkeakoulun puolelta.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
TRT-25006 Demola Project Work 5 op
TTA-15077 Managing Operative Sales 5 op
TTA-15126 Directed Study in Industrial Management 2-8 op
TTA-15136 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TTA-15146 Project Work in Industrial Management 5-8 op
YHTTAMK-32046 Best Seller Competition 5 op
YHTTAMK-32070 B2B myyntivuorovaikutustaidot 5 op
YHTTAMK-32080 Pk-yrittäjän myyntijohtaminen 5 op
YHTTAY-62040 Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen 5 op
YHTTAY-62050 Markkinoinnin kannattavuus ja taloudellisuus 5 op

Lisätiedot

Myyntiosaaminen on keskeinen taito työelämässä. Myynti tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia ja yllättävän iso osa ammattilaisista työskenteleekin jossain uransa vaiheessa myynnin tehtävissä. Lisäksi erilaisissa kehitystehtävissä usein kyse on omien ajatusten argumentoinnista.
Myynnin opintokokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää myyntiin ja myyntityön johtamiseen liittyviä valmiuksiaan. Johdantokurssilla käydään läpi myyntiin liittyvät peruskäsitteet ja ajankohtaiset trendit sekä annetaan perustyökalut tunnistaa tarpeet oman myyntiosaamisen kehittämiseen. Tämän jälkeen opiskelija voi opintojaksoja yhdistelemällä rakentaa omasta näkökulmastaan tarkoituksenmukaisen opintokokonaisuuden.

Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan pakollisella myyntiosaamisen opintojaksolla, joka johdattelee opintokokonaisuuteen, sen sisältöihin ja suoritustapoihin. Tämän jälkeen opiskelija voi rakentaa tarjonnan pohjalta omien uranäkökulmien kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja suorittaa opintojaksoja joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kolmen kampuksen kesken. Muualla kuin Hervannan kampuksella järjestettäville opintojaksoille tulee hakeutua ristiinopiskelupalvelun kautta.

Opintokokonaisuuden vastuuopettajat kampuksilla: Jouni Lyly-Yrjänäinen (Hervanta) Pia Hautamäki (Kauppi)) ja Timo Rintamäki (keskusta).

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 16.10.2019