Materiaalitekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, LTT/ENG, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Juha Nykänen, Mikko Hokka, Erkki Levänen, Petri Vuoristo

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot perusmateriaaliryhmien mikrorakenteen, valmistusmenetelmien, ominaisuuksien ja niiden tutkimusmenetelmien välisestä vuorovaikutuksesta.

Esitietovaatimukset

Kurssien MOL-11011 ja MOL-11021 suorittamista suositellaan esitietona muille kursseille. ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Materials Technology, Advanced Studies as Elective Studies 30 op
Metallic and Ceramic Materials 30 op
Metallic and Ceramic Materials 50 op
Polymeric Materials 30 op
Polymeric Materials 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op III  
MOL-11240 Polymeerifysiikka 5 op II  
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen 5 op II  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava DI vaiheen esitietojen mukaan

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö 5 op III  
MOL-12220 Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät 5 op III  
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät 5 op III  

Lisätiedot

Tämä sivuainekokonaisuus on tarkoitettu luonnontieteiden englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijoille.

The module is intended as a minor for students of the Bachelor's degree programme in Science and Engineering, as a prerequisite for courses in materials science in the Master's degree. The courses are lectured in Finnish, but they can be completed in English by contacting the teacher responsible.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Lassila Jenni, 04.06.2019