Materiaalitekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Erkki Levänen, Petri Vuoristo

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot perusmateriaaliryhmien mikrorakenteen, valmistusmenetelmien, ominaisuuksien ja niiden tutkimusmenetelmien välisestä vuorovaikutuksesta.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Materials Technology, Advanced Studies as Elective Studies 30 op
Metallic and Ceramic Materials 30 op
Metallic and Ceramic Materials 50 op
Polymeric Materials 30 op
Polymeric Materials 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1 5 op 1 II  
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 5 op II  
Yhteensä 10 op    

1. Jos opintojakso on jo suoritettu, tulee opintokokonaisuuteen valita ylimääräinen opintojakso täydentävien listasta.

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan yksi DI vaiheen esitietojen mukaan.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MOL-11240 Polymeerifysiikka 5 op 1   III  
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen 5 op 2   III  
MOL-12220 Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät 5 op 2   III  
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät 5 op 1   III  

1. Valittava 5 opintopistettä. Polymeeripohjaisista ja biomateriaaleista kiinnostuneille. Soveltuu esimerkiksi biotekniikan tai ympäristötekniikan opiskelijoille.
2. Valittava 5 opintopistettä. Metalliseosten ominaisuuksista ja prosessoinnista kiinnostuneille. Soveltuu esimerkiksi konetekniikan opiskelijoille.

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op III  
MOL-11240 Polymeerifysiikka 5 op III  
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen 5 op III  
MOL-11450 Johdatus materiaaliopin laboratoriotöihin 5 op III  
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö 5 op III  
MOL-12220 Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät 5 op III  
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019