Materiaalitekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Peura, Erkki Levänen, Petri Vuoristo

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot perusmateriaaliryhmien mikrorakenteen, valmistusmenetelmien, ominaisuuksien ja niiden tutkimusmenetelmien välisestä vuorovaikutuksesta. Hänellä on valmius tehdä kandidaatintyö ja jatkaa syventävien opintojaksojen opiskelua ja erikoistus metalli- ja keraamimateriaaleihin tai polymeeripohjaisiin materiaaleihin kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Metallic and Ceramic Materials 30 op
Metallic and Ceramic Materials 50 op
Polymeric Materials 30 op
Polymeric Materials 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op II  
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen 5 op II  
MOL-11270 Materiaalitekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö 5 op III  
MOL-12220 Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät 5 op III  
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät 5 op II  
Yhteensä 25 op  

Päivittäjä: Lassila Jenni, 22.02.2019