Matematiikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Esko Turunen, Merja Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Sivuaineopinnot matematiikassa suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan keskeisiä osa-alueita. Opintokokonaisuudessa opiskelija on laajentanut perusteiden osaamista ja syventänyt omaa matemaattista ajattelua. Sivuaineopintokokonaisuus antaa hyvän ja laajan pohjan muihin teknillisiin yliopisto-opintoihin. Sivuaine voi painottua matemaattiseen analyysiin, diskreettiin matematiikkaan tai tilastolliseen matematiikkaan.

Esitietovaatimukset

Matematiikan aineopintojen suositeltavat esitiedot ovat perusopintoihin sisältyvät hyvin suoritetut matematiikan opintojaksot. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Saman opintojakson erikielisistä versioista voidaan valita kumpi tahansa, mutta vain toinen. Algebrasta on suomenkielinen versio tarjolla keskustan kampuksella ja englanninkielinen versio Hervannan kampuksella.

Valittava vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-60000 Matriisilaskenta 5 op II  
MAT-60006 Matrix Algebra 5 op II  
MAT-60056 Algebra 5 op III  
MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op II  
MAT-60106 Complex Analysis 5 op II  
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt 5 op II  
MAT-60156 Differential Equations 5 op II  
YHTTAY-60050 Algebra 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

Saman opintojakson erikielisistä versioista voidaan valita kumpi tahansa, mutta vain toinen. Näistä voidaan valita opintojakso vain jos sitä ei ole sisällytetty perusopintoihin.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot 5 op 1 II  
MAT-02106 Multivariable Calculus 5 op  
MAT-02401 Vektorianalyysi 5 op 1 II  
MAT-02451 Fourier'n menetelmät 5 op 1 II  
MAT-02457 Fourier Methods 5 op  
MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi 5 op 1 II  
MAT-02651 Algoritmimatematiikka 5 op 1 II  
MAT-02657 Mathematics for Algorithms 5 op  
MAT-02660 Algoritmimatematiikka 2 5 op 1 II  
MAT-02701 Operaatiotutkimus 5 op 1 II  
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op II  
MAT-60256 Basic Course on Mathematical Modelling 5 op  

1. Opintojaksoista valitaan korkeintaan kaksi.

Lisätiedot

Opintokonaisuus on suunnattu muille kuin Teknis-luonnontieteelisen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 22.02.2019