Lyhyt ohjelmistotekniikka, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Kari Systä

Osaamistavoitteet

- Lyhyen ohjelmistotekniikan suoritettuaan opiskelijalla on ohjelmointivalmiudet pienimuotoisten ohjelmien toteuttamiseen.
- Opiskelija pystyy osallistumaan ohjelmistoprojektiin osana asiakkaan projektiryhmää.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op I  
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet 5 op II  
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op III  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
SGN-43006 Knowledge Mining and Big Data 5 op
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat 5 op
TIE-02500 Rinnakkaisuus 5 op
TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet 5 op
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu 5 op
TIE-21107 Software Engineering Methodologies 5 op
TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 5 op
TIE-21307 Large Scale Software Design 5 op
TIE-22201 Tietokantojen suunnittelu 5 op
TIE-22307 Data-Intensive Programming 5 op
TIE-23516 Basic Web Applications 5 op
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet 5 op
TIE-30201 Tietoturva-arki 5 op
TIE-30601 Turvallinen ohjelmointi 5 op
TIE-41106 User Interface Design 5 op
TIE-41206 Human-Centered Product Development 5 op
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet 5 op

Lisätiedot

Aineopintokokonaisuudesta ei voi tehdä kandidaatintyötä. Opintokokonaisuutta ei voi valita tietotekniikan koulutusohjelmaan.
Opiskelija joka haluaa jatkaa aiheen opiskelua voi DI-tutkinnossa ottaa ohjelmistotuotannon tekniseksi aineeksi ko. opintokokonaisuuden vaatimusten mukaisesti.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019