Logistiikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Liimatainen, Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kestävän logistiikan kehittämisen ajattelumalleja ja menetelmiä yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Opiskelija osaa analysoida eri kuljetusmuotoja ja kuljetusjärjestelmiä logististen prosessien ja yhteiskunnan toiminnan osana, osaa arvioida kuljetusjärjestelmän kehittämistarpeita yhteiskunnan ja yritysten kuljetustarpeiden ja kuljetus- ja logistiikkayritysten näkökulmasta ja osaa soveltaa em. osaamista logistiikan ja kuljetusjärjestelmien kehittämisessä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät 5 op IV  
TLO-25441 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 5 op IV  
TLO-25468 Sustainable Logistics and Global Distribution 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään haluttuun laajuuteen (20-30 op) täydentävien opintojaksojen listauksesta.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
TLO-11047 Supply Chain Management 5 op
TLO-22100 Kestävä ja turvallinen liikennejärjestelmä 5 op
TLO-25481 Logistiikan erikoistyö 2-10 op
TLO-25601 Liikenteen ja logistiikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 1-10 op
TTA-15206 Sourcing and Supply Management 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 20-30 op:n laajuisena.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019