Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Liimatainen, Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kestävän ja turvallisen liikennejärjestelmän ja kaupunkiliikenteen suunnittelun ja kehittämisen haasteet, tavoitteet, keskeiset toimijat, toimenpiteet ja strategiat, osaa arvioida liikennejärjestelmän kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia, osaa analysoida liikenne- ja kuljetusjärjestelmää, osaa soveltaa kaupunkiliikenteen ongelma-analyysia kehittämistoimenpiteiden tunnistamisessa sekä arvioida ja vertailla erilaisia kehittämisvaihtoehtoja, osaa arvioida kuljetusjärjestelmän kehittämistarpeita yhteiskunnan ja yritysten kuljetustarpeiden ja kuljetus- ja logistiikkayritysten näkökulmasta ja osaa soveltaa em. osaamista liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kehittämisessä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-22001 Liikennejärjestelmän analyysi 5 op III  
TLO-22100 Kestävä ja turvallinen liikennejärjestelmä 5 op III  
TLO-25022 Kaupunkiliikenteen suunnittelu 5 op III  
TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät 5 op III  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään haluttuun laajuuteen (20-30 op) muilla liikennejärjestelmään liittyvillä opintojaksoilla

Opintojakso Opintopisteet
TLO-25032 Joukkoliikenne ja liikenteen palvelut 5 op
TLO-25041 Liikennetutkimukset 5 op
TLO-25057 Transport Transformation 5 op
TLO-25081 Liikennejärjestelmän erikoistyö 2-10 op
TLO-25481 Logistiikan erikoistyö 2-10 op
TLO-25601 Liikenteen ja logistiikan vaihtuva-aiheinen opintojakso 1-10 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 20-30 op:n laajuisena

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019