Lentokonetekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen, Jussi Aaltonen

Osaamistavoitteet

- Lentokonetekniikan aineopinnot antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää lentotekniikan sekä lentokoneisiin liittyvien järjestelmien toiminnan perusteet. Opintokokonaisuus antaa valmiudet soveltaa DI-pääaineen tietoja ja taitoja lentoteknisessä toimintaympäristössä. Lisäksi opiskelija saa valmiudet substanssialueen kommunikointiin sekä asiantuntijoiden että yleisön kanssa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-70001 Johdatus lentotekniikkaan 5 op V  
MEI-70046 Aircraft Computer Systems and Situational Awareness 5 op V  
MEI-70200 Avioniikka 5 op V  
MEI-70250 Lentomoottorit ja lentokoneen järjestelmät 5 op V  
Yhteensä 20 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-66006 Systems RAMS Engineering 5 op V  
MEI-66216 Systems Reliability Centered Maintenance 5 op V  
MEI-66407 Systems Condition Monitoring 5 op V  

Lisätiedot

Opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuutta DI-tutkintoon jos opintokokonaisuuden pakollisia opintojaksoja on sisällytetty ammattikorkeakoulututkintoon.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019