Lentävien ja sukeltavien laitteiden robotiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen, Jussi Aaltonen

Osaamistavoitteet

- Lentävien ja sukeltavien laitteiden robotiikka - aineopinnot antavat valmiudet suunnitella ja analysoida sekä lentäviä että sukeltavia autonomisia järjestelmiä ja robotteja. Sivuaine antaa myös valmiudet soveltaa aihealueella käytettäviä digitaalisia työkaluja. Opintokokonaisuus antaa myös valmiudet itsenäisesti soveltaa substanssitietoja käytännön sovellutuksiin ja analysoida robottien rakennetta, ohjausta sekä soveltaa laitteisiin liittyvää mallintamista ja testausta. Lisäksi opiskelija saa valmiudet substanssialueen kommunikointiin sekä asiantuntijoiden että yleisön kanssa. Lisäksi luodaan valmiudet arvioida ja kehittää omaa toimintaansa substanssialueella.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-70001 Johdatus lentotekniikkaan 5 op V  
MEI-70200 Avioniikka 5 op V  
MEI-70400 Autonomiset ja miehittämättömät ilma-alukset 5 op V  
MEI-71157 Project Work in Mechatronics 5 op V  
MEI-71306 Underwater Robotic 5 op V  
Yhteensä 25 op  

Lisätiedot

Suositellaan DI-tutkinnon sivuaineeksi.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 04.04.2019