Konetekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen, Asko Ellman

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot teknisestä dokumentoinnista, suunnitelusta ja tuotantotekniikasta. Opiskelija pystyy suunnittelemaan yksinkertaisia koneenosia ja ymmärtää niiden valmistettavuuden.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-01101 Mallinnus ja dokumentointi 5 op I  
MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet 5 op III  
MEI-40500 Koneensuunnittelu ja CAD-mallinnuksen perusteet 5 op III  
MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan 5 op II  
RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet 5 op III  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Jos jokin kokonaisuuden pakollisista opintojaksoista kuuluu jo johonkin muuhun kokonaisuuteen, niin näillä täydentävillä opintojaksoilla voi täydentää kokonaisuuden minimilaajuuteen.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys 5 op II  
MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet 5 op II  
MEI-60510 Koneosaoppi 5 op  
RAK-31011 Lujuusoppi 5 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu muille kuin konetekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Kulmala Hannele, 12.06.2019