Kone- ja tuotantotekniikka, 40 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen, Asko Ellman

Osaamistavoitteet

- Konetekniikan opintosuunnan aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee konetekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan konetekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä. Aineopintokokonaisuus antaa valmiudet tunnistaa aihealueen keskeisimmät digitaaliset työkalut. Lisäksi aineopinnot antavat valmiudet itsenäiseen substanssialueen perustapauksen tutkintaan ja raportointiin. Opiskelija osaa käyttää viestintätaitoja ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämillä työskentelytavoilla. Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Koneensuunnittelu ja tuotekehitys 30 op
Koneensuunnittelu ja tuotekehitys, laaja 50 op
Life-Cycle Management and Engineering 30 op
Life-Cycle Management and Engineering, Advanced 50 op
Robotics 30 op
Tuotantotekniikka ja -automaatio 30 op
Tuotantotekniikka ja -automaatio, laaja 50 op
Intelligent Heavy Machines 30 op
Intelligent Heavy Machines 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-10000 Kandidaatintyökurssi 0 op III  
MEI-11060 Mittaus K 5 op II  
MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys 5 op II  
MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet 5 op III  
MEI-40500 Koneensuunnittelu ja CAD-mallinnuksen perusteet 5 op II  
MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan 5 op II  
MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet 5 op III  
MEI-60510 Koneosaoppi 5 op III  
Yhteensä 35 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-13000 Hydromekaniikka 5 op 1   II  
MEI-36010 Virtaustekniikan perusteet 5 op 1   II  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Lukuvuonna 2019-2020 EI toteuteta opintojaksoa MEI-36010 Virtaustekniikan perusteet.

Päivittäjä: Ojala Nina, 22.02.2019