Circular Economy, Intermediate Studies as Elective Studies, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Intermediate Studies

Yhteyshenkilö

Leena Aarikka-Stenroos

Osaamistavoitteet

- Kiertotalouden opintokokonaisuus on poikkitieteellinen kokonaisuus, jossa katsotaan ongelmia ja ratkaisuja avarasti ja monitieteellisesti; sen yleisiä tavoitteita ovat kiertotalouteen liittyvien erilaisten tieteenalojen ja niiden erilaisten tulokulmien oivaltaminen; näiden monipuolinen yhdistäminen ja monitieteellisten ratkaisujen hahmottaminen kiertotalouteen siirtymiseksi.

Kiertotalouden opintokokonaisuus tuottaa monipuolista kiertotalouden asiantuntijuutta sekä osaamista kiertotaloudellisten kehittämishankkeiden fasilitointiin: opiskelija osaa nähdä kokonaiskuvan, tunnistaa kokonaisuuteen liittyviä tekijöitä ja osaamisalueita, osaa koota erilaisia tarvittavia osaamisia ja näkökulmia yhteen, ja siten kehittää tietoja ja taitoja, joita tarvitaan kiertotalouteen siirtymisessä ja monialaisteen muutokseen siirtymisessä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
-ymmärtää keinoja, joilla vähennetään luonnonvarojen käyttöä
-soveltaa elinkaariajattelua kokonaisvaltaisesti, omaan substanssitaustaan linkittäen
-kehittää kykyään arvioida kriittisesti nykyisiä toimintamalleja, ympäristövaikutusten minimoimiseksi
-kasvattaa opiskelijan kykyä soveltaa ja ideoida resurssiviisaita ratkaisuja omalla osaamisalueella
-hahmottaa kokonaisuuden ja ymmärtää erilaisten substanssialueiden vuorovaikutuksen
-ymmärtää/tiedostaa kiertotalouden reunaehtoja, kuten lainsäädäntöä
-hahmotella ja luoda käytännön ratkaisuja mm. reunaehdot ja moninaisia tulokulmia huomioon ottaen

***

The minor in Circular Economy is an interdisciplinary study module which considers problems and solutions in a
multidisciplinary way, combining technological, business and social perspectives. The study module aims to display the viewpoints of
different disciplines considering circular economy and to combine these to discover sustainable, resource-efficient solutions.

The minor in Circular Economy provides versatile perspectives and knowledge which are needed in various fields in different
expert tasks. The study module generates expertise to facilitate circular economy development projects. During the study
module, students learn to critically assess the environmental effects of current operation models and are encouraged to
generate sustainable solutions in their own areas of expertise. The study module guides students in perceiving the overall
picture and combining different competences and viewpoints when necessary. After completing the study module, students also
understand the boundary conditions, such as legislation, affecting circular economy. Altogether, the study module develops
know-how and skills to lead the changeover from linear to circular economy.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

TRT-25010 Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja suositellaan suoritettavaksi kokonaisuuden kokoavana seminaarina viimeisenä. Pakollinen opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi, jolloin opintojakso on nimeltään TRT-25016 Contemporary Circular Economy Challenges and Solutions. Näistä valitaan toinen sen mukaan, haluaako suorittaa opintojakson tai sivuaineen suomeksi vai englanniksi. *** The English equivalent of the course TRT-25010 Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja is TRT-25016 Contemporary Circular Economy Challenges and Solutions which is a mandatory course for all students completing the minor. As a joint seminar, it is recommended that the course is completed last. A student chooses either TRT-25010 or TRT-25016 according to the desired language of instruction (English / Finnish).

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TRT-25010 Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja 1-5 op II  
Yhteensä 1 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Mikäli jokin opintojaksoista kuuluu pakollisena muualle tutkintoon, valitaan kiertotalouden kokonaisuuteen jokin muu annetuista vaihtoehdoista. Opiskelija voi halutessaan valita pakollisista vaihtoehtoisista opintojaksoista useamman kuin yhden mukaan kokonaisuuteen. *** If a student is completing the minor in English, the course TTA-65077 Turning Circular Economy Technologies into Business: Commercialization and Business Model Development is mandatory.

Must be selected at least 5 credits of courses

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op II  
MEI-50601 Kestävä tuotanto 5 op II  
TTA-65077 Turning Circular Economy Technologies into Business: Commercialization and Business Model Development 5 op II  

Täydentävät opintojaksot

Kokonaisuus täydennetään vähintään minimilaajuuteen opiskelijan kiinnostuksen mukaisesti. Mikäli jokin opintojaksoista kuuluu pakollisena muualle tutkintoon, sitä ei voi sisällyttää kiertotalouden kokonaisuuteen. Opintojakso MOL-2210 Materiaalit ja ympäristö on mahdollista suorittaa myös englanniksi, jolloin opintojakso on nimeltään MOL-12217 Materials and Environment. Kyseessä on sama opintojakso. *** A student who is completing the minor in English should choose courses taught in English from the selection so that the minimum requirement of the minor (20 credits) is fulfilled. If a course is mandatory somewhere else in the student's degree, it cannot be included in the minor of Circular Economy. The Finnish equivalent of the course MOL-12217 Materials and Environment is MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö. Only one of these can be completed.

Should be completed to the minimum study module extent of 20 ETCS

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-24606 Resource recovery 5 op II  
MEI-46001 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto 5 op II  
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö 5 op II  
MOL-12217 Materials and Environment 5 op II  
RAK-13806 Water and Society 5 op II  
RAK-23810 Kiertotalous infrarakentamisessa 5 op II  
RAK-33800 Kiertotalous talonrakentamisessa 5 op II  
TLO-25468 Sustainable Logistics and Global Distribution 5 op II  

Lisätiedot

Soveltuu vain vapaavalintaiseksi aineopintokokonaisuudeksi (ei sellaisenaan tekniseksi). Kokonaisuudesta on mahdollista saada tekninen (esim. tuotantotalouden tutkinto-ohjelmaan) suorittamalla minimilaajuuden (20 op) verran muita kuin TTA-, TLO- ja TRT-opintojaksoja. Tällöin vähimmäislaajuus on 21-25 op. Kysymykset teknisestä kokonaisuudesta tuotantotalouden opiskelijoiden osalta voi osoittaa tuotantotalouden opintosuunnittelijalle.

Opiskelijan tulee tarkistaa esitietovaatimusten täyttyminen valitsemiensa opintojaksojen kohdalta.

Kokonaisuus on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

***

The minor (a non-technological one) in Circular Economy (20 credits) can be completed also in English by selecting courses offered in English. Please check with your programme coordinator the suitability for your specific degree.

Please check the prerequisites for each course before choosing the course.

Questions concerning completing the minor can be directed to the Academic Coordinator of Industrial Engineering and Management.

Only intended as a minor.

Only intended as a minor

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 16.10.2019