Kemia, aineopinnot valinnaisina opintoina, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuus muodostaa kemian opintojen perustan, jonka avulla ymmärtää kemian tieteellisen rakenteen ja jota voi soveltaa yksinkertaisiin kemiallisiin ongelmiin. Kokonaisuuden varaan voidaan rakentaa kemian laajemmat opinnot kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Sen tavoitteena on myös vahvistaa kemian asiantuntemus tasolle, jolla opiskelija pystyy myöhemmin itsenäisesti hyödyntämään kemian tietoja ammattitehtävissään ja toimimaan yhteistyössä kemistien kanssa hallinnon, tutkimuksen ja teollisuuden insinööritehtävissä.

Tämä opintokokonaisuus on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden tutkinnon yhteisiin opintoihin ei kuulu Laaja kemia 1 ja 2 -kursseja.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEB-61411 Laaja kemia 1 5 op I  
KEB-61421 Laaja kemia 2 5 op I  
KEB-62051 Kemian perustyöt 5 op II  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op II  
KEB-62211 Fysikaalinen kemia 1 5 op II  
KEB-63256 Industrial Organic Chemistry 3 op II  
Yhteensä 30 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019