Industrial Management, International Intermediate Studies as Elective Studies, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Intermediate Studies

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija omaa yleisnäkemyksen teollisuustalouden alalta ja ymmärtää teollisuustalouden merkityksen omalla alallaan.
- Opintokokonaisuus vahvistaa opiskelijan valmiutta toimia kansainvälisessä liiketoiminnassa ja selviytyä liiketaloudellisista tehtävistä vieraskielisessä ympäristössä.
- Opiskelija ymmärtää teollisuustalouden keskeisiä ilmiöitä. Opiskelija on joko perehtynyt teollisuustalouden ilmiöihin monipuolisesti tai syventynyt valintansa mukaiseen teollisuustalouden yhteen osa-alueeseen.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu suoritettavaksi pääasiassa vaihto-opintoina, joita tulee olla vähintään 2/3 vaaditusta laajuudesta. Opintokokonaisuus on tarkoitettu kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen EI voi tehdä kandidaatintyötä. Opintokokonaisuus ei oikeuta jatkamaan TETA B:hen.

Opintokokonaisuus on hyväksytettävä tiedekunnassa: ota yhteys tuotantotalouden opintosuunnittelijaan.

Only intended as a minor

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 16.10.2019