Fysiikka, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Mäkelä, Jorma Keskinen

Osaamistavoitteet

- Fysiikan aineopintojen keskeisen sisältö rakentuu fysikaalisen maailmankuvan, malleiksi puetun analyyttisen ajattelun ja fysikaaliseen analyysiin pohjautuvan ongelmanratkaisun ympärille. Fysiikan aineopintokokonaisuus kandidaatin tutkinnon sivuaineena tukee myös tutkinnon kaikkia luonnontieteellisiä pääaineita.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut fysiikan teoreettista osaamistaan kvanttimekaniikassa ja valitsemillaan fysiikan osa-alueilla ja osaa ratkaista ongelmia useiden fysiikan ilmiöiden alueilta. Opiskelijalla on vahva luonnontieteellinen arviointikyky sekä vahvat laskennalliset taidot, joiden avulla hän suoriutuu ongelmanratkaisusta.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1340 Termofysiikka 5 op II  
FYS-1460 Kvanttimekaniikan perusteet 5 op II  
Yhteensä 10 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1320 Fysiikan menetelmät 5 op III  
FYS-1371 Statistinen fysiikka 5 op III  
FYS-1400 Optiikka 5 op II  
FYS-1470 Aineen rakenne 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

20 opintopisteen lisäksi kokonaisuutta voi täydentää allaolevilla opintojaksoilla (esim. opiskelijat, jotka tekevät aineenopettajaopinnoissa fysiikan lyhyen opetettavan aineen).

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1320 Fysiikan menetelmät 5 op III  
FYS-1371 Statistinen fysiikka 5 op III  
FYS-1400 Optiikka 5 op II  
FYS-1470 Aineen rakenne 5 op III  
FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt 5 op IV  
FYS-1650 Fysiikan käsitteenmuodostus 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Keskinen Jorma, 14.11.2019