Energiatekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Konttinen, Henrik Tolvanen, Seppo Syrjälä

Osaamistavoitteet

- Hallitsee perusteet termodynamiikasta, lämmönsiirrosta ja virtausopista.
- Osaa kuvata energiantuotantoon liittyvät lainalaisuudet ja energiantuotantoon käytettyjä prosesseja.
- Osaa laskea energiantuotannon prosesseihin liittyviä hyötysuhteita ja tuotantomääriä.
- Osaa ratkaista prosessikytkentöjen suoritusarvoja liittyen vesi- ja höyrypiireihin.
- Tunnistaa ilmansuojelun kannalta tärkeimmät päästölähteet ja ymmärtää teollisuuden päästöjen hallintaan käytettyjä laitteistoja.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-13000 Hydromekaniikka 5 op III  
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet 5 op II  
KEB-40100 Lämpötekniikka 5 op II  
KEB-40200 Lämmönsiirto 5 op II  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Mikäli pakollisia opintojaksoja sisältyy tutkinnon muihin kokonaisuuksiin, opintokokonaisuus täydennetään tämän listan opintojaksoilla.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
KEB-11000 Ympäristö- ja energiatekniikan mittaukset 5 op
KEB-23100 Ilmansuojelu 5 op
KEB-40300 Teknillinen termodynamiikka 5 op
KEB-43100 Höyrytekniikka 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019