Energia- ja prosessitekniikka, 35 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Konttinen, Seppo Syrjälä

Osaamistavoitteet

- Hallitsee perusteet termodynamiikasta, lämmönsiirrosta ja virtausopista
- Osaa laskea energiantuotannon prosesseihin liittyviä hyötysuhteita ja tuotantomääriä
- Tunnistaa ilmansuojelun kannalta tärkeimmät päästölähteet ja ymmärtää teollisuuden päästöjen hallintaan käytettyjä laitteistoja
- Osaa kuvata energiantuotantoon liittyvät lainalaisuudet ja energiantuotantoon käytettyjä prosesseja
- Osaa ratkaista prosessikytkentöjen suoritusarvoja liittyen vesi- ja höyrypiireihin
- Osaa soveltaa lämpötieteissä oppimaansa tietoa ja osaamista yksinkertaisessa prosessimallinnuksessa

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Energia- ja biojalostustekniikka 50 op
Energia- ja biojalostustekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari 0 op III  
KEB-23100 Ilmansuojelu 5 op III  
KEB-40100 Lämpötekniikka 5 op II  
KEB-40200 Lämmönsiirto 5 op II  
KEB-40300 Teknillinen termodynamiikka 5 op III  
KEB-43100 Höyrytekniikka 5 op III  
MAT-60000 Matriisilaskenta 5 op II  
MEI-01101 Mallinnus ja dokumentointi 5 op II  
Yhteensä 35 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 22.02.2019