Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Matti Haavisto, Timo D. Hämäläinen, Jukka Vanhala, Katja Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan:
- opiskelija on tutustunut elektroniikan, tietokonetekniikan ja sulautettujen järjestelmien peruskäsitteistöön.
- opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia sulautettuja laitteita.
- opiskelija osaa toimia laboratoriossa ja käyttää yleisimpiä alan perusohjelmistoja ja -mittalaitteita.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikka 30 op
Elektroniikka 50 op
Robotics 30 op
Sulautetut järjestelmät 50 op
Sulautetut järjestelmät 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-21210 Viihde-elektroniikka 5 op II  
TIE-50100 Digitaalisuunnittelu 5 op III  
Yhteensä 10 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ELT-10050 Kandidaatintyöseminaari 0 op 2   III  
ELT-20101 Elektroniikan perusteet 5 op 1   II  
ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit 5 op 1   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Jos ELT-20101 Elektroniikan perusteet kuuluu jo perusopintoihisi, niin pakollisena opintojaksona on ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit. Jos ELT-20101 ei kuulu perusopintoihisi, sinun pitää valita se.
2. Valittava 1 opintojaksoa. ELT-10050 Kandidaatintyöseminaari on pakollinen, mikäli kokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö.

Täydentävät opintojaksot

Jos haluat suuntautua elektroniikkaan, sinun kannattaa valita esimerkiksi seuraavia kursseja: - ELT-21001 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu - ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit - ELT-21120 Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien työkurssi - ELT-21151 CAE elektroniikassa - ELT-21450 Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät Jos haluat suuntautua digitaalitekniikkaan ja sulautettuihin järjestelmiin, sinun kannattaa valita esimerkiksi seuraavia kursseja: - ELT-21300 Mikrokontrollerit - TIE-51200 Tietokoneen arkkitehtuuri - TIE-50206 Logic Synthesis Jos haluat suuntautua mikroelektroniikkaan (VLSI) ja/tai RF-elektroniikkaan, sinun kannattaa valita esimerkiksi seuraavia kursseja: - ELT-41826 Micro Electronics I - ELT-41836 Micro Electronics II - ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit - ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-21001 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu 5 op III  
ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit 5 op III  
ELT-21120 Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien työkurssi 5 op III  
ELT-21151 CAE elektroniikassa 5 op II  
ELT-21300 Mikrokontrollerit 5 op III  
ELT-21450 Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät 5 op II  
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan 5 op III  
ELT-41826 Micro Electronics I 5 op III  
ELT-41836 Micro Electronics II 5 op III  
TIE-50206 Logic Synthesis 5 op III  
TIE-51200 Tietokoneen arkkitehtuuri 5 op II  

Lisätiedot

Tämän opintokokonaisuuden voi opiskella myös sivuaineena 20 opintopisteen laajuisena. Tällöin opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden kaikki pakolliset opintojaksot ja valitsee yhden täydentävän opintojakson, jolloin kokonaislaajuudeksi tulee 20 opintopistettä.

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019