Digital and Computer Systems, Intermediate Studies as Elective Studies, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Intermediate Studies

Yhteyshenkilö

Jani Boutellier, Timo D. Hämäläinen

Osaamistavoitteet

- Digitaali- ja tietokonetekniikan sivuaineen suoritettuaan opiskelijalla tuntee keskeiset asiat digitaalisten laitteiden toiminnasta ja mittauksista.
Hän osaa selittää tietokoneen, prosessorin ja prosessorin sisäisten laskentayksiköiden rakenteen ja toiminnan.
Hallitsee elektroniikan perussuunnittelutyökalujen (Electronic Design Automation, EDA) käytön.
Osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisia laitteita prosessoreilla ja ohjelmoitavilla alustoilla (FPGA-logiikkapiirit).

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

TIE-50100 may be replaced by its English version TIE-50106. TIE-05200 may be replaced by its English version TIE-05206.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-50100 Digitaalisuunnittelu 5 op II  
Yhteensä 5 op  

Täydentävät opintojaksot

Should be completed to the minimum study module extent of 20 ETCS

Opintojakso Opintopisteet
TIE-50100 Digitaalisuunnittelu 5 op
TIE-50206 Logic Synthesis 5 op
TIE-50256 High-level Synthesis 5 op
TIE-50307 Real-time systems 5 op
TIE-50506 System Design 5 op
TIE-51106 Computer Arithmetic 5 op
TIE-51200 Tietokoneen arkkitehtuuri 5 op
TIE-51257 Parallel Computing 5 op
TIE-52306 Computer Graphics 5 op

Lisätiedot

Only intended as a minor

Päivittäjä: Torikka Mari, 22.03.2019