Biotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Johanna Rinta-Kanto, Ville Santala

Osaamistavoitteet

- Osaa kuvata biotekniikan sovelluskohteita ja yhteiskunnallista merkitystä.
- Tunnistaa biotekniikan prosessien taustalla olevat mikrobiologiset ja biokemialliset ilmiöt ja mekanismit.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Synteettinen biologia, syventävät opinnot valinnaisina opintoina 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-20002 Biotekniikan perusteet 5 op II  
KEB-21001 Biokemia 5 op II  
KEB-21101 Mikrobiologia 5 op II  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op
KEB-41501 Teollisuuden prosessit 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 27.02.2019