Biolääketieteen laitteet ja järjestelmät, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Mikko Peltokangas, Juha Nousiainen, Jari Viik

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee ihmisen anatomian ja fysiologian ja ihmiskehon fysikaalisten ilmiöiden perusteet niin, että osaa soveltaa tätä tietämystään biolääketieteen tekniikan jatkokursseilla.
- Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja biolääketieteen tekniikan alan tiedon hankintaan, analysointiin ja raportointiin.
- Opiskelija ymmärtää biologisten ja lääketieteellisten kuvantamislaitteiden toiminnan ja kuvanmuodostuksen periaatteet.
- Opiskelija ymmärtää, kuinka lääketieteellisissä laitteissa käytettävät mittausanturit vuorovaikuttavat kudosten ja solujen kanssa.

Esitietovaatimukset

Esitiedoiksi suositellaan matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja. ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
BMT-61110 Ihmisen fysiologia 5 op 1 II  
BMT-61116 Human Anatomy and Physiology 5 op 1 II  
BMT-61217 Biomedical Engineering Principles 5 op III  
Yhteensä 15 op    

1. Keskenään vaihtoehtoisia.

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot
BMT-1211 Mittaus B 5 op
BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op
BMT-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op 1
BMT-2316 Introduction to Microsystem Technology 5 op 1
BMT-61500 Terveysteknologia 5 op
BMT-61606 Biomedical Instrumentation 5 op

1. Keskenään vaihtoehtoisia.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Väisänen Outi, 22.02.2019