Bio- ja ympäristötekniikka, 35 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala

Osaamistavoitteet

- Osaa kuvata bio- ja ympäristötekniikan sovelluskohteita ja yhteiskunnallista merkitystä esimerkiksi bio- ja kiertotaloudessa sekä vesi- ja jätehuoltotekniikan alalla.
- Osaa soveltaa bio- ja ympäristötekniikan tietämystään näytteenotto-, suunnittelu-, raportointi- ja laboratoriotehtävissä tiimin jäsenenä.
- Tunnistaa bio- ja ympäristötekniikan prosessien taustalla olevat biologiset, kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt ja mekanismit.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan suuntaavat opinnot 10 op Suositeltava
Ympäristö- ja energiatekniikan suuntaavat opinnot 15 op Suositeltava

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Industrial Biotechnology and Synthetic Biology 50 op
Industrial Biotechnology and Synthetic Biology 30 op
Synteettinen biologia, syventävät opinnot valinnaisina opintoina 20 op
Ympäristötekniikan maarakenteet, syventävät opinnot valinnaisina opintoina 20 op
Ympäristötekniikka 30 op
Ympäristötekniikka 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari 0 op III  
KEB-21101 Mikrobiologia 5 op II  
Yhteensä 5 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Jos opiskelet Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelmassa ja valitset Ympäristötekniikan pääaineen DI-vaiheessa (eli kiinnostuksesi kohteena ovat kiertotalouden, vesi- ja jätehuollon, pilaantuneen ympäristön tai ilmansuojelun osaaminen), suosittelemme valitsemaan seuraavat opintojaksot: Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, Kemian lyhyet perustyöt, Geotekniikan perusteet, Ilmansuojelu, Materiaalivirtojen hallinta, Soveltava hydrologia ja Vesihuollon prosessit. Jos opiskelet Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelmassa ja valitset Industrial biotechnology and synthetic biology -pääaineen DI-vaiheessa (eli kiinnostuksesi kohteena on bioprosessien suunnittelu ja tutkimus), suosittelemme valitsemaan seuraavat opintojaksot: Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, Kemian perustyöt (tai lyhyet perustyöt), Biokemia, Lämpötekniikka, Materiaalivirtojen hallinta, Mikrobiologian laboratoriotyöt ja Vesihuollon prosessit. Jos opiskelet Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjemassa, suosittelemme valitsemaan Kemian perustyöt, Mikrobiologian laboratoriotyöt, Orgaaninen kemia 1 ja Ympäristö- ja energiatekniikan mittaukset. Lisäksi suosittelemme valitsemaan yhden opintojakson seuraavista: Lämpötekniikka, Materiaalivirtojen hallinta tai Teollisuuden prosessit.

Valittava vähintään 35 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-11000 Ympäristö- ja energiatekniikan mittaukset 5 op II  
KEB-21001 Biokemia 5 op II  
KEB-21301 Vesihuollon prosessit 5 op III  
KEB-23100 Ilmansuojelu 5 op III  
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op II  
KEB-25310 Soveltava hydrologia 5 op III  
KEB-40100 Lämpötekniikka 5 op III  
KEB-41501 Teollisuuden prosessit 5 op III  
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op II  
KEB-62051 Kemian perustyöt 5 op III  
KEB-62060 Kemian lyhyet perustyöt 3 op II  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op III  
RAK-21001 Geotekniikan perusteet 5 op III  
YHTTAMK-2161 Mikrobiologian laboratoriotyöt 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1131 Automaatio 5 op  
KEB-16201 Ympäristö- ja energiatekniikan erikoistyö 1-8 op II  
KEB-21001 Biokemia 5 op II  
YHTTAMK-1106 Project Management Tools 3 op  
YHTTAMK-2106 Ecotoxicology 3 op  
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet 5 op  

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 22.02.2019