Automaatiotekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Terho Jussila, Matti Vilkko, Seppo Tikkanen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää automaatiotekniikan peruskäsitteet ja -menetelmät. Opiskelijalla on perustaito käyttää systeemitekniikan periaatteita erilaisten reaalimaailman järjestelmien toiminnan ymmärtämiseen ja analysointiin sekä niiden mallinnukseen. Aineopintokokonaisuuteen kuuluvien pakollisten opintojaksojen perusteella opiskelija tuntee automaation yleisimmät toimilaitteet, järjestelmien ohjaukseen ja säätöön tarvittavat laitteet sekä mittauksissa käytettävät yleisimmät anturit.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaation tietotekniikka 30 op
Factory Automation and Industrial Informatics 30 op
Robotics 30 op
Systeemien hallinta 30 op
Intelligent Heavy Machines 30 op
Intelligent Heavy Machines 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Pakolliset opintojaksot antavat perustiedot automaatiotekniikkaan ja sen eri osa-alueisin.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op II  
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op II  
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
ASE-2927 Systems Engineering in Automation 5 op II  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Automaation tietotekniikan, Systeemien hallinnan ja Älykkäiden työkoneiden DI-tutkinnossa valitseville

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op 2   II  
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op 1   II  
IHA-2101 Hydraulitekniikka 5 op 3   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Automaation tietotekniikka
2. Valittava 1 opintojaksoa. Systeemien hallinta
3. Valittava 1 opintojaksoa. Älykkäät työkoneet

Täydentävät opintojaksot

Valittava DI-tutkinnon pääaineen mukaisesti 10-15 op

Listasta valitaan vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op 1 II  
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op 2 II  
ELT-51103 Tietoverkkotekniikat I 5 op 3 II  
IHA-1500 Pneumatiikka 5 op 4 II  
IHA-2101 Hydraulitekniikka 5 op 5 II  
IHA-2241 Dieselmoottori ja hydridit 5 op 6 II  
MAT-02451 Fourier'n menetelmät 5 op 7 II  
MAT-02701 Operaatiotutkimus 5 op 8 II  

1. Automaation tietotekniikka, Robotics
2. Factory Automation and Industrial Informatics, Robotics, Systeemien hallinta
3. Automaation tietotekniikka
4. Factory Automation and Industrial Informatics, Älykkäät työkoneet
5. Älykkäät työkoneet
6. Älykkäät työkoneet
7. Factory Automation and Industrial Informatics, Systeemien hallinta
8. Systeemien hallinta

Päivittäjä: Ojanperä Heidi, 28.08.2019