Akustiikkasuunnittelu, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Mikko Kylliäinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaisvaltaisen käsityksen akustiikan eri osa-alueista erityisesti teknisen akustiikan osalta. Opiskelija osaa esitellä tila-, rakenne- ja materiaaliratkaisuja ääniolo-suhteiden hallitsemiseksi sekä tuntee akustisessa suunnittelussa tarvittavat suunnittelumenetelmät ja mittaustekniikat. Lisäksi rakennustekniikan opiskelijalla on valmiudet toimia akustiikkasuunnittelijana erilaisissa vaativissa rakennushankkeissa sekä mahdollisuus saavuttaa suunnittelijakelpoisuus näissä suunnittelutöissä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia myös teollisuuden koneakustiikkaan ja meluntorjuntaan liittyvissä asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä ja hän osaa soveltaa niissä melun eristämisen ja vaimentamisen menetelmiä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-33046 Dynamics of Structures 5 op IV  
RAK-33560 Rakennusten akustinen suunnittelu 5 op IV  
RAK-33590 Rakennusakustiikka ja meluntorjunta 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MOL-82076 Machinery Monitoring 5 op
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö 2-5 op
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet 5 op
SGN-14007 Introduction to Audio Processing 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu rakennustekniikan, automaatiotekniikan, konetekniikan ja arkkitehtuurin opiskelijoille.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.02.2019