Perustutkinto-opinnot

Tampereen yliopiston tekniikan alalla voi suorittaa perustutkintoina tekniikan kandidaatin sekä arkkitehdin ja diplomi-insinöörin tutkinnot. Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK) on alempi korkeakoulututkinto ja arkkitehdin tutkinto (A) sekä diplomi-insinöörin tutkinto (DI) ylemmät korkeakoulututkinnot.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kuudessa eri TkK-tutkinto-ohjelmassa, jotka sisältävät yhden tai useamman opintosuunnan. Opintosuunnat ovat arkkitehtuuri, automaatiotekniikka, biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, rakennustekniikka, sähkötekniikka, teknis-luonnontieteellinen, tietojohtaminen, tietotekniikka, tuotantotalous sekä ympäristö- ja energiatekniikka.

Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa kahdessatoista DIA-tutkinto-ohjelmassa. Tutkinto-ohjelmat ovat arkkitehti, automaatiotekniikka, biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, rakennustekniikka, sähkötekniikka, teknis-luonnontieteellinen, tietojohtaminen, tietotekniikka, tuotantotalous sekä ympäristö- ja energiatekniikka. Lisäksi teknis-luonnontieteellisessä DIA-tutkinto-ohjelmassa voi opiskella luonnontieteellisen alan syventäviä opintoja ja saavuttaa aineenopettajan pätevyyden fysiikan, kemian, matematiikan ja tietotekniikan oppiaineissa.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon voi myös suorittaa englanninkielisessä kandidaatin tutkinto-ohjelmassa Science and Engineering sekä diplomi-insinöörin tai arkkitehdin ylemmän korkeakoulututkinnon seuraavissa kahdeksassa englanninkielisessä DIA-tutkinto-ohjelmassa: Architecture, Automation Engineering, Bioengineering, Electrical Engineering, Industrial Engineering and Management, Information Technology, Materials Engineering ja Science and Engineering. Katso tarkemmat tiedot englanninkielisestä Study Guide -oppaasta.


Päivittäjä: Kunnari Jaana, 21.12.2018