KEB-48310 Biojalostamon mitoitus, 5 op
Dimensioning and Scale-up of Biorefineries

Toteutuskerta KEB-48310 2019-01

Kuvaus

Kurssilla käydään läpi biojalostuksen yksikköprosessit ja ¿operaatiot näiden matemaattisten mitoitusperusteiden kannalta. Tarkasteltavia yksikköprosesseja ovat: katalyyttiset prosessit, kemiallinen synteesi, fermentointi, kaasutus, pyrolyysi, tislaus, uutto, kaasun pesu. Mitoitukseen liittyvät matemaattiset korrelaatiot sekä reaktorien mitoitusmallit sekä scale-up laboratoriosta kaupalliseen tuotantoprosessiin. Kurssiin kuuluu laskuharjoitukset, jossa harjoitellaan mallien käyttämistä. Alan tieteelliseen tutkimukseen tutustutaan seminaariesitelmien muodossa. Opiskelija oppii mitoittamaan erilaisia biojalostuksen yksikköprosesseja.

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Tentti
Vastuuhenkilö Jukka Konttinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Pakolliset: Kirjallinen kuulustelu (laskuosuus) sekä harjoitustyö. Luento-osuus suoritetaan luentokohtaisilla tenteillä. Vapaaehtoisista lisätehtävistä (Laskut) voi saada suorituspisteitä.

Tentti Mon 11.05.2020 13:00 - 16:00