KEB-48310 Biojalostamon mitoitus, 5 op
Dimensioning and Scale-up of Biorefineries

Toteutuskerta KEB-48310 2019-01

Kuvaus

Kurssilla käydään läpi biojalostuksen yksikköprosessit ja ¿operaatiot näiden matemaattisten mitoitusperusteiden kannalta. Tarkasteltavia yksikköprosesseja ovat: katalyyttiset prosessit, kemiallinen synteesi, fermentointi, kaasutus, pyrolyysi, tislaus, uutto, kaasun pesu. Mitoitukseen liittyvät matemaattiset korrelaatiot sekä reaktorien mitoitusmallit sekä scale-up laboratoriosta kaupalliseen tuotantoprosessiin. Kurssiin kuuluu laskuharjoitukset, jossa harjoitellaan mallien käyttämistä. Alan tieteelliseen tutkimukseen tutustutaan seminaariesitelmien muodossa. Opiskelija oppii mitoittamaan erilaisia biojalostuksen yksikköprosesseja.

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Luento, Tentti, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Jukka Konttinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Pakolliset: Kirjallinen kuulustelu (laskuosuus) sekä harjoitustyö. Luento-osuus suoritetaan luentokohtaisilla tenteillä. Vapaaehtoisista lisätehtävistä (Laskut) voi saada suorituspisteitä.

Tentti Mon 11.05.2020 13:00 - 16:00
Tentti Thu 11.06.2020 17:00 - 20:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/Lec/01 Tue 03.03.2020 09:00 - 12:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/Lec/01 Tue 10.03.2020 09:00 - 12:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/Lec/01 Tue 17.03.2020 09:00 - 12:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/Lec/01 Tue 24.03.2020 09:00 - 12:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/Lec/01 Tue 31.03.2020 09:00 - 12:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/Lec/01 Tue 07.04.2020 09:00 - 12:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/E/01 Thu 05.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/E/01 Thu 12.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/E/01 Thu 19.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/E/01 Thu 26.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/E/01 Thu 02.04.2020 12:00 - 14:00
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus/E/01 Thu 16.04.2020 12:00 - 14:00