KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus, 5 op
Conversion Processes and Feasibility of Biorefineries

Toteutuskerta KEB-48210 2019-01

Kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee biopolttoaineiden konversion ja biojalostamoprosessien periaatteet ja mahdollisuudet sekä raaka-aineet ja tuotteet. Opiskelija ymmärtää biojalostuksen fysikaalisten, biologis-kemiallisten ja termokemiallisten sovellusten periaatteet. Opiskelija osaa laatia biojalostamoon liittyviä aine- ja energiataseita. Alan tieteelliseen julkaisuun perustuvan harjoitustyön perusteella opiskelija omaksuu kaupallisesti toimivan biojalostamon suunnitteluun liittyvät asiat. Laskennassa painotus on termokemiallisissa sovelluksissa.

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Luento, Tentti, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Jukka Konttinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Pakolliset: Kirjallinen kuulustelu sekä harjoitustyö. Vapaaehtoisista lisätehtävistä (Kotilaskut, luentoharjoitukset) voi saada suorituspisteitä.

Tentti Fri 28.02.2020 09:00 - 12:00
Tentti Wed 15.04.2020 17:00 - 20:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/Lec/01 Wed 08.01.2020 09:00 - 12:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/Lec/01 Wed 15.01.2020 09:00 - 12:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/Lec/01 Wed 22.01.2020 09:00 - 12:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/Lec/01 Wed 29.01.2020 09:00 - 12:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/Lec/01 Wed 05.02.2020 09:00 - 12:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/Lec/01 Wed 12.02.2020 09:00 - 12:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/Lec/01 Wed 19.02.2020 09:00 - 12:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/Lec/01 Wed 26.02.2020 09:00 - 12:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/E/01 (*) Thu 09.01.2020 12:00 - 14:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/E/01 (*) Thu 16.01.2020 12:00 - 14:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/E/01 (*) Thu 23.01.2020 12:00 - 14:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/E/01 (*) Thu 30.01.2020 12:00 - 14:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/E/01 (*) Thu 06.02.2020 12:00 - 14:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/E/01 (*) Thu 13.02.2020 12:00 - 14:00
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus/E/01 (*) Thu 20.02.2020 12:00 - 14:00