KEB-45100 Polttotekniikka, 5 op
Combustion Technology

Vastuuhenkilö

Henrik Tolvanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-45100 2019-01 1 - 2 Henrik Tolvanen
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyö ja kirjallinen tentti

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja mallintaa polttotekniikkaan ja palamiseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan aluksi reaktiomekanismeja, kemiallista kinetiikkaa ja tasapainolaskentaa. Tämän lisäksi tarkastellaan muita palamiseen vaikuttavia ilmiöitä, kuten lämmön- ja aineensiirtoa. Kaikkia ilmiöitä tarkastellaan myös laskennan kautta laskuharjoituksissa ja tietokoneharjoituksissa. Harjoitustyön avulla opiskelija tutustuu vielä syvällisemmin yhdistettyyn lämmönsiirron ja kemiallisen kinetiikan mallinnukseen. Harjoitustyön toinen tarkoitus ilmiöoppimisen lisäksi on tutustuttaa opiskelija numeeriseen ja ajasta riippuvaan laskentaan. Tämän jälkeen opiskelijalla on paremmat valmiudet lähteä opiskelemaan esimerkiksi CFD-laskentaa. Palamiseen liittyvien ilmiöiden lisäksi opiskelija saa paremman ymmärryksen käytännön polttotekniikasta ja palamiseen perustuvasta energiantuotannosta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. a) Palamisen stökiömetria: Määritelmät, kaasu- ja nestemäisen sekä kiinteän polttoaineen stökiömetria, kosteus, alistökiömetrinen palaminen b) Massa- ja energiataseet: Taseiden muodostaminen, termodynamiikan 1. pääsääntö, energian vapautuminen, adiabaattinenpalamislämpötila, tulipersän lämpötila  Laskuharjoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 
2. c) Polton termodynaaminen tasapaino: Palautuva ja palautumaton prosessi, entropia, termodynamiikan 2. pääsääntö, faasitasapaino, monikomponenttiset reaktiot, sekoittuminen   Laskuharjoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 
3. d) Polton kemiallinen tasapaino: Määritelmät, yksittäinen ja monikomponenttinen reaktio,tasapainokoostumus  Laskuharjoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 
4. e) Kemiallinen kinetiikka: Reaktionopeuslait ja -aste, eteenpäi ja taaksepäin tapahtuva reaktio, elementtaarireaktio, reaktionopeus.  Laskuharjoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 
5. f) Yleiset kemialliset reaktiot g) Massansiirron perusteet h) Pisaran höyrystyminen ja palaminen i) Kiinteän polttoaineen palaminen  Laskuharjoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentissä mitataan asioiden ymmärtäminen ja palamislaskujen osaaminen. Arvostelun %-osuudet voivat hieman vaihdella riippuen tenttikerrasta. Kurssin suoritukseen kuuluu harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Combustion Engineering   Borman, Gary         Kyllä   
Kirja   Combustion Fundamentals 4th edition   Roman Weber         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
KEB-41200 Energiatekniikan perusteet tai vastaavat tiedot.



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-45100 Polttotekniikka, 5 op ENER-6010 Polttotekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 24.06.2019